Ogłoszenie o wyborze projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Ogłoszenie o wyborze projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie