Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego (pożarniczego) marki FS Lublin - Żuk A15B będącego własnością Gminy Godziesze Wielkie

 

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego (pożarniczego) marki FS Lublin - Żuk A15B będącego własnością Gminy Godziesze Wielkie