Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2021 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2021 roku

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godziesze Wielkie na realizacje zadań w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie