Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez piętrzenie wód rzeki Prosny zaporą czołową, retencjowanie wód rzeki Prosny w zbiorniku "Wielowieś Kalsztorna", korzystanie z wód do celów energetycznych przy pomocy elektroni wodnej

 

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez piętrzenie wód rzeki Prosny zaporą czołową, retencjowanie wód rzeki Prosny w zbiorniku "Wielowieś Kalsztorna", korzystanie z wód do celów energetycznych przy pomocy elektroni wodnej