Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2021 oraz statystyczna liczba uczniów

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2021 oraz statystyczna liczba uczniów