Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

 

Zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

Regulamin rokowań

Załącznik nr 1 do zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego