Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nN - 0,4kV na terenie działek nr ewid. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10, 236, 339 obręb 0003 Borek.

    WÓJT GMINY
  Godziesze Wielkie

 

IK.6733.19.2020                                                                                                Godziesze Wielkie, dnia 22 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nN - 0,4kV na terenie działek nr ewid. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10, 236, 339 obręb  0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                 

                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                           Józef Podłużny