03.07.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

03.07.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"