04.11.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"

04.11.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"