07.08.2019r. - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór umowy