10.10.2019 r. - Informacja o wyniku zapytania o cenę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w celu zwiększenia świadomości na temat gospodarki odpadami w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

10.10.2019 r. - Informacja o wyniku zapytania o cenę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w celu zwiększenia świadomości na temat gospodarki odpadami w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"