11.12.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na " Przebudowę drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej"

11.12.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na " Przebudowę drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej"