14.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"

14.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"