19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"

19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"