19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działki nr 289 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"

19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działki nr 289 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"