25.08.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021"

 

25.08.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021"