29.03.2019 r. - Informacja o wyniku postępowania na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

29.03.2019 r. - Informacja o wyniku postępowania na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont obiektu poszkolnego  w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności