Ogłoszenie o konkursach

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w okresie od 20 września 2017r. do 18 grudnia 2017r. - tytuł zadania : “

 

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA  PUBLICZNEGO  - działalność na rzecz osób  w wieku emerytalnym, w okresie od 20 września 2017r. do 18 grudnia 2017r.  - tytuł zadania :  "Pora na seniora"

Lista wiadomości