2015

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 kwietnia 2015 roku

 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Uchwały od nr VI/47/2015  do  nr VI/52/2015 

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

VI/47/2015

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

tekst uchwały

VI/48/2015

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice

tekst uchwały

VI/49/2015

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieokreślony

tekst uchwały

załącznik

VI/50/2015

przyjęcia od powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych w zakresie chodników

tekst uchwały

VI/51/2015

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

tekst uchwały

VI/52/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1       zał.2

zał.3       zał.4

zał.5

 

 

 

Lista wiadomości