2015

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 22 maja 2015 roku

 

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w dniu 22 maja 2015 roku

Uchwały od nr VII/53/2015  do  nr VII/60/2015 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

VII/53/2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

tekst uchwały
załącznik

VII/54/2015

udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

tekst uchwały

VII/55/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały
załącznik nr 1

załącznik nr 2
załącznik nr 3

VII/56/2015

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

tekst uchwały
załącznik

VII/57/2015

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kopie, wieś na Kąpie, wieś

tekst uchwały

VII/58/2015

uchylenia uchwały nr V/37/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku

tekst uchwały

VII/59/2015

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

tekst uchwały załącznik

Uchwała Kolegium RIO

VII/60/2015

Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

tekst uchwały

 

 

 

Lista wiadomości