2015

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 30 czerwca 2015 roku

 

 

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w dniu 30 czerwca 2015 roku

Uchwały od nr VIII/61/2015  do  nr VIII/69/2015 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

VIII/61/2015

zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso

tekst uchwały

VIII/62/2015

zmiany uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

tekst uchwały

VIII/63/2015

powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019 z obszaru Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

VIII/64/2015

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

tekst uchwały

VIII/65/2015

wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Godziesze Wielkie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

tekst uchwały

VIII/66/2015

przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

tekst uchwały

VIII/67/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały


zał. 1


zał. 2


zał. 3a


zał. 3b


zał. 4

VIII/68/2015

utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku

tekst uchwały

VIII/69/2015

nadania nazwy ulicy w miejscowości Godziesze Małe

tekst uchwały załącznik

 

 

Lista wiadomości