2015

Uchwały podjęte na IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie - 10 sierpnia 2015 roku

 

 

Uchwały podjęte na IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 10 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr IX/70/2015 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

IX/70/2015

udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

tekst uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

Lista wiadomości