2015

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 11 września 2015 roku

 

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 11 września 2015 roku

Uchwały od nr X/71/2015 do nr X/74/2015

   

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

X/71/2015

stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019

tekst uchwały

X/72/2015

utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

tekst uchwały

X/73/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

zał.1      zał.2

zał.3      zał.4

zał.5

Uchwała Nr 19/1107/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 października 2015 roku

X/74/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

tekst uchwały

zał.1       zał.2

 

 

 

Lista wiadomości