2015

Uchwały podjęte na XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie - 02 października 2015 roku

   

Uchwały podjęte na XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 02 października 2015 roku

Uchwały od nr XI/75/2015 do nr XI/77/2015

     

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XI/75/2015

przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

tekst uchwały

XI/76/2015

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 22/1235/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015r

XI/77/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

tekst uchwały

Lista wiadomości