Uchwały podjęte na VIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 maja 2019 roku

 

  Uchwały podjęte na VIII sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 28 maja 2019 roku

Uchwały od nr VIII/58/2019 do nr VIII/60/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

VIII/58/2019

przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2023”,

tekst uchwały

VIII/59/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

VIII/60/2019

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

 

Imienne głosowania radnych