Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 08 sierpnia 2019 roku

 

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 08 sierpnia 2019 roku

Uchwały od nr X/72/2019 do nr X/75/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

X/72/2019

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzieszach Wielkich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

tekst uchwały

X/73/2019

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę

tekst uchwały

X/74/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

X/75/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

 

 Imienne głosowania radnych