Uchwały podjete na XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 listopada 2019 roku

 

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 28 listopada 2019 roku

Uchwały od nr XIII/101/2019 do nr XIII/107/2019

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XIII/101/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie

tekst uchwały

XIII/102/2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica

tekst uchwały

XIII/103/2019

zamiany nieruchomości

tekst uchwały

XIII/104/2019

wrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie w drodze przetargowej

tekst uchwały

XIII/105/2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

tekst uchwały

XIII/106/2019

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

tekst uchwały

XIII/107/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

tekst uchwały

 

Imienne głosowania radnych