Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 lutego 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 28 lutego 2020 roku

Uchwały od nr XV/118/2020 do nr XV/123/2020

 

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XV/118/2020

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

tekst uchwały

XV/119/2020

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli w 2020 r.,

tekst uchwały

XV/120/2020

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

tekst uchwały

XV/121/2020

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2023

tekst uchwały

XV/122/2020

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 7/370/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 r.

XV/123/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034

tekst uchwały

Uchwała Nr 7/365/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 r.

Uchwała Nr 9/418/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

Imienne głosowania radnych