Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 30 lipca 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w zdalnym trybie obradowania
w dniu 30 lipca 2020 roku

Uchwały od nr XX/148/2020 do nr XX/150/2020

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XX/148/2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

tekst uchwały

XX/149/2020

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

tekst uchwały

XX/150/2020

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

 

 

Imienne głosowania radnych