Uchwały podjete na XXV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 21 grudnia 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 21 grudnia 2020 roku

Uchwały od nr XXV/173/2020 do nr XXV/181/2020

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XXV/173/2020

przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na rok 2021

tekst uchwały

XXV/174/2020

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną

tekst uchwały

XXV/175/2020

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Godziesze Wielkie do gminnego zasobu nieruchomości

tekst uchwały

XXV/176/2020 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata2021-2024 tekst uchwały
XXV/177/2020 zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 2/106/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 roku

XXV/178/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034 tekst uchwały
XXV/179/2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata
2021-2035
tekst uchwały
XXV/180/2020 ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków tekst uchwały
XXV/181/2020 uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

tekst uchwały

Uchwała Nr 2/84/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 8/431/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2021 roku

 

Imienne głosowania radnych