Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 25 czerwca 2020 roku

 

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w zdalnym trybie obradowania
w dniu 25 czerwca 2020 roku

Uchwały od nr XVIII/139/2020 do nr XVIII/145/2020Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XVIII/139/2020

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Godziesze Małe oraz obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu oraz służebnością gruntową

tekst uchwały

XVIII/140/2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

tekst uchwały

XVIII/141/2020

udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

tekst uchwały

XVIII/142/2020

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym

tekst uchwały

XVIII/143/2020

określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

tekst uchwały

XVIII/144/2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

tekst uchwały

XVIII/145/2020

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

tekst uchwały

 

 Imienne głosowania radnych