Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 24 lutego 2021 roku

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 24 lutego 2021 roku

Uchwały od nr XXVI/182/2021 do nr XXVI/186/2021

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XXVI/182/2021

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku

tekst uchwały

XXVI/183/2021

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

tekst uchwały

XXVI/184/2021

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

tekst uchwały

XXVI/185/2021 zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok tekst uchwały
XXVI/186/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

tekst uchwały

Uchwała Nr 8/477/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2021 roku

 

Imienne głosowania radnych