Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie w zdalnym trybie obradowania - 20 kwietnia 2021 roku

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie
w dniu 20 kwietnia 2021 roku

Uchwały od nr XXVIII/195/2021 do nr XXVIII/197/2021

 

Numer uchwały

w sprawie

Pliki do pobrania

XXVIII/195/2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu

tekst uchwały

XXVIII/196/2021

zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

tekst uchwały

XXVIII/197/2021

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

tekst uchwały

 

Imienne głosowania radnych