Budżet Gminy Godziesze Wielkie

Budżet na 2021 rok

Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 269/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

 

Uchwąła Nr SO - 0952/1/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Uchwała Nr SO - 0957/1/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

Uchwała Nr SO - 0951/46/D/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Uchwała Nr SO-4/0951/66/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetu roku 2021

Uchwała Nr SO-4/0951/67/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

 

 

 

 

Budżet na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr  139/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

Uchwała Nr SO-0952/34/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Uchwała Nr SO-0951/61/D/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0957/34/4/Ka/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

 

Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Uchwała Nr SO-0951/9/D/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetu roku 2020

Uchwała Nr SO-0951/17/P/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

 

 

Budżet na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 524/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029   

 

Zarządzenie Nr 525/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze wielkie na rok 2019  

 

Uchwała Nr  SO-0951/65/D/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania w 2019 roku przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetu

 

Uchwała Nr SO-0957/17/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029

 

Uchwała Nr SO - 0952/17/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

 

Uchwała Nr SO-0951/12/D/11/Ln/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetu roku 2019

 

Uchwała Nr SO-0951/P/21/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

 

 

 

Budżet na 2018 rok

Zarządzenie Nr 385/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027

Zarzadzenie Nr 386/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2018

 

Uchwała Nr SO-0951/72/D/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania 2018 roku deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

Uchwała Nr SO - 0952/23/3/Ka/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały bużetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

 

Uchwała Nr SO - 0957/23/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

 

Uchwała Nr XLII/269/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

 

Uchwała Nr SO-0951/9/P/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0951/10/D/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

 

 

Budżet na 2017 rok

 

 

Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017

Uchwała Nr SO - 0957/17/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO - 0952/17/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Uchwała Nr SO - 0951/58/D/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania 2017 roku deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

Uchwała Nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3a

Załącznik Nr 3b

Załącznik Nr 3c

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załacznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

Uchwała Nr SO - 0951/9/D/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO - 0951/10/P/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

Budżet na 2016 rok

 

Uchwała Nr SO 0951/5/D/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie 

Uchwała Nr SO 0951/9/P/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Załączniki do uchwały:  zał.1    zał.2    zał.3a   zał.3b   zał.3c    zał.4    zał.5      zał.6     zał.7    zał.8

 

Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022

Załączniki do uchwały: zał.1 zał2

 

Uchwała Nr SO - 0952/4/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Uchwała Nr SO 0951/42/D/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie 

Uchwała Nr SO 0957/4/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie 

 

Projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3a, nr 3b, nr 3c

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

 

Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022

Budżet na 2015 rok

 

Uchwała Nr SO 0951/1/D/1/Ka2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO 0951/2/P/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie 

 

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Uzasadnienie

Załączniki do uchwały:  zał.1   zał.2   zał.3a   zał.3b    zał.3c   zał.4    zał.5   zał.6    zał.7    zał.8

 

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

Uzasadnienie

Załączniki do uchwały:  zał.1      zał.2

 

Wniosek Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu na 2015r.

Uchwała nr SO 0952/16/1/Ka/2014 Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Uchwała nr SO 0957/16/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO 0951/56/D/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie 

  

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody budżetu na 2015 rok 

Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3a do uchwały

Załącznik nr 3b do uchwały

Załącznik nr 3c do uchwały 

Załącznik nr 4 do uchwały

Załącznik nr 5 do uchwały 

Załącznik nr 6 do uchwały 

Załącznik nr 7 do uchwały

Załącznik nr 8 do uchwały

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

   

  

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015 - 2022

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

 

 

Budżet na 2014 rok

 

Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

   Załączniki do uchwały:   zał.1     zał.2     zał.3/a     zał.3/b     zał3/c     zał.4     zał.5     zał.6     zał.7     zał.8

 

 

Uchwała nr SO - 0952/I/3/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

Uchwała nr SO - 09514/43/D/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficyty przez Gminę Godziesze Wielkie

Uchwała nr SO - 0952/II/3/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

 

Budżet na 2013 rok

 

Uchwała Nr SO 0951/46/P/1/Ka/2013 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie 

Uchwała Nr SO 0951/23/D/1/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok 

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/151/2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3/a

Załącznik nr 3/b

Załącznik nr 3/c

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

 

 

Uchwała Nr SO - 0951/41/D/1/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie 

 

Uchwała Nr SO - 0952/II/3/1/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

  str1    str2

 

Uchwała Nr SO - 0952/I/3/1/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok

  str1      str2     str3

 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody budżetu na 2013 rok 

Załącznik nr 2 do uchwały - wydatki budżetu na 2013 rok

Załacznik nr 3 do uchwały - dotacje celowe z budżetu Państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załacznik nr 3 do uchwały - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik nr 4 do uchwały - wydatki majatkowe w tym zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 5 do uchwały - przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 6 do uchwały - dotacje z budżetu Gminy w 2013 roku

Załącznik nr 7 do uchwały - dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 rok

Załącznik nr 8 do uchwały - Fundusz sołecki na 2013 rok

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok 

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2013 - 2021

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

 

Wniosek Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu na 2013 rok

Załaczniki do wniosku Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2013 rok

 

Budżet na 2012 rok

 

Uchwała Nr SO 0951/5/D/1?Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie 

Uchwała Nr SO 0951/3/P/1/Ka/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

 

Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2012 rok

Zał.1      Zał.2       Zał.3      Zał.4       Zał.5      Zał.6      Zał.7      Zał.8 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy na 2012 rok

Wydatki Budżetu Gminy na 2012 rok

Załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Dotacje z budżetu Gminy w 2012 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych

Fundusz sołecki na 2012 rok

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej

Uchwała Nr SO - 0952/II/24/1/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

   str1    str2

Uchwała Nr SO - 0951/66/D/1/Ka/2011 Skłądu POrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

    str1

Uchwała Nr SO - 0952/I/24/1/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2012 rok.

    str1     str2

Budżet na 2011 rok

 

Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok

Materiały informacyjne dotyczące uchwały budżetowej

załącznik nr 1   załacznik nr 2    załącznik nr 3   załącznik nr 4   załącznik nr 5   załacznik nr 6  załącznik nr 7

Uchwała SO-0951/3/D/1/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0951/1/P/1/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie 

 

 

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok

Uzasadnienie

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2011-2020

Uchwała Nr SO-0951/58/D/1/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0952/II/1/1/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obarchunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie woieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0952/I/1/1/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i marteriałami informacyjnymi Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok

 

 

 

Budżet na 2010 rok

Uchwała nr XXXIV/170/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok

Budżet na 2009 rok

Uchwała nr XXII/115/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok 

Załączniki do uchwały XXII/115/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok