Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2020 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2020 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2020 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 roku

 

Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2020 roku

 

Uchwała Nr SO – 0953/15/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2020 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2020 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 roku

 

Uchwała Nr SO - 0953/4/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2019 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2019 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2019 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Uchwała Nr SO - 0953/15/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2018 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2018 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2018 roku 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2017 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2017 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2017 roku

  

Zarządzenie Nr 341/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2017 roku

   

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

   

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie z IV kwartał 2016 roku

  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie z IV kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 219/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2016 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2016 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2016 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok

Załączniki do informacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2015 roku

    

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji - dochody

Załącznik nr 2 do informacji - wydatki

Załącznik nr 3 do informacji - wydatki majątkowe, w tym zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 4 do informacji - fundusz sołecki na 2015 rok

Załącznik nr 4 do informacji - realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 5 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7 do informacji - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr SO-0953/4/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2015 roku 

 

 

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2015 roku

  

   Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 roku

Załącznik nr 1 do informacji  

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

Załącznik nr 1 - Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którym do końca IV kwartału w 2014 roku - umorzono niepodatkowe należności budżetowe

Załącznik nr 3 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym umorzono należności podatkowe w 2014 roku powyżej 500,00zł

Załącznik nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono, odroczono lub rozłożono na raty termin spłaty należności podatkowych powyżej 500,00zł

Załącznik nr 5 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis w rolnictwie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób którym w 2014 roku Gmina Godziesze Wielkie udzieliła pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis (zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis

Załącznik nr 8 - Wykaz pracodawców, którym Gmina udzieliła pomocy publicznej w 2014 roku (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników)

 

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2014 roku

  

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załącznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 5, 6 do informacji

Załącznik nr 7 do informacji

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

   

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2014r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2014r. 

 

Załącznik nr 1 do informacji 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2014 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2014 roku

Załącznik nr 1 do informacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

   

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

Załącznik Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7 do Informacji z wykonania budżetu za 2013 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2013 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2013 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załącznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 5 do informacji

Załącznik nr 6 do informacji

Załącznik nr 7 do informacji (GFOŚ)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2013 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2013 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za  2012 roku.

Załącznik nr 1 - Wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którym do końca IV kwartału w 2012 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe

Załącznik nr 3 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym umorzono należności podatkowe w 2012 roku powyżej 500,00zł 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis w rolnictwie

Załącznik nr 5 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publkicznej   

Załącznik nr 6 - Wykaz pracodawców, którym Gmina udzieliła pomocy publiczne w 2012 roku (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników) 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2013 roku roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2012 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2012 roku 

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2012 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2012 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

 

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2012 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załacznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 5 i 6 do informacji (dotacje)

Załącznik nr 7 do informacji (GFOŚ)

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

zał.1, zał.2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2012 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2012 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok

Zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Wykaz osób, którym w 2011 roku umorzono nieopodatkowane należności budżetowe

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono należności podatkowe w 2011 roku powyżej 500,00zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej POMOC DE MINIMIS w rolnictwie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2011 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kawartał 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kawartał 2011 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załącznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

 

Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku za I półrocze 2011 r. Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2011 roku

 

 Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2010 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2011 roku

 

   Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2011 roku

        strona1     strona 2

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2010 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2010 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2010 roku

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Dochody - wykonanie za I półrocze 2010 roku

Wydatki - wykonanie za I półrocze 2010 roku

Zadania inwestycyjne - wykonanie za I półrocze 2010 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2009 roku

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2009 roku

Dochody - wykonanie za I półrocze 2009 roku

Wydatki - wykonanie za I półrocze 2009 roku

Zadania inwestycyjne - wykonanie za I półrocze 2009 roku