Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 roku

 

Uchwała Nr SO - 0953/4/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2019 roku