Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 roku

 

Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2020 roku

 

Uchwała Nr SO – 0953/15/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 roku.