Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2019 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2019 roku