Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2021 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2021 roku