Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2018 r.