Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2020 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2020 roku