Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2018 r.