Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2020 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2020 roku