Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok