Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok