Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2020 r.