Podatki i opłaty lokalne

Stawki obowiązujace w 2021 roku

Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Stawki obowiązujace w 2020 roku

 

 
 
 

Stawki obowiązujace w 2019 roku

Uchwała nr LIII/328/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr LIII/329/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

 

Stawki obowiązujące w 2018 roku

 

Uchwała nr XLI/236/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

Uchwała nr XLI/237/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

 

 

Stawki obowiązujące w 2017 roku

 

Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

   

Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Stawki obowiązujące w 2016 roku

 

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 

Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Uchwały nr XII/81/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

 

Stawki obowiązujące w 2015 roku

 

Uchwała nr XLV/255/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Uchwałą nr XLV/256/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Uchwała nr XLV/257/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Stawki obowiązujące w 2014 roku

 

Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2014 roku

Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

Uchwała nr XXXV/193/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

Stawki obowiązujące w 2013 roku

 

Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta p[rzyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2013 roku  

Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2013 roku

Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Stawki obowiązujące w 2012 roku

Uchwała nr XIV/60/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 7 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skutu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2012 roku

Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 7 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości bna obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2012 rok

Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 7 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2012 rok

Stawki obowiązujące w 2011 roku

 

Uchwała nr XLV/222/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podastwy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2011 roku

Uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok

Uchwała nr XLV/224/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok

 

 

Stawki obowiązujące w 2010 roku

Uchwała nr XXXI/156/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok

Uchwała nr XXXI/157/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2010 rok

Stawki obowiązujące w 2009 roku

Uchwała nr XXI/109/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstwy do obliczenia podatku rolnego na obszrze Gminy Godziesze Wielkie w 2009 roku

Uchwała nr XXI/110/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2009 rok

Uchwała nr XXI/111/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2009 rok

 

Uchwała nr XIV/67/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowej.

Uchwała nr XXIV/129/09 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłaty abonamentowej w Gminie Godziesze Wielkie

 

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, garaże oraz grunty stanowiące własność gminy.