Stawki obowiązujace w 2021 roku

Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok na terenie Gminy Godziesze Wielkie