Gmina Godziesze Wielkie

2019 rok

Bilans łączny Gminy Godziesze Wielkie

Bilans z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Rachunek zysków i strat Gminy Godziesze Wielkie - łączny

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Godziesze Wielkie - łączny

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Gmina Godziesze Wielkie

Załącznik do Informacji dodatkowej Gminy Godziesze Wielkie

2018 rok

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa"

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej