2019 rok

Bilans łączny Gminy Godziesze Wielkie

Bilans z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Rachunek zysków i strat Gminy Godziesze Wielkie - łączny

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Godziesze Wielkie - łączny

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Gmina Godziesze Wielkie

Załącznik do Informacji dodatkowej Gminy Godziesze Wielkie